heardphore-file

หูฟังรุ่น Nokia Purity Pro Wireless

ใครที่ชอบฟังเพลงรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพเป็นอย่างมากในเรื่องการรับสัญญา Wireless ที่มีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและไม่มีการขาดหายของสัญญาโดยหูฟังรุ่นนี้ผลิตที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันซึ่งรุ่นนี้มีการพัฒนามาจากรุ่นเก่าอย่าง Nokia Purity HD ซึ่งสามารถทำให้เล่นได้กับ NFC Read more about หูฟังรุ่น Nokia Purity Pro Wireless